از قدیم گفتن گربه در راه خدا موش نمیگیرد .
در استانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران دولت امریکا با لغو تحریم فروش موبایل و کامپیوتر وسخت افزار و نرم افزار و ابدیت نرم افزارها و وی پی ان به ایران چه اهدافی دارد و به چه منظور این اقدام را انجام داد و سیاسیون داخلی به این حرکت چه واکنشی نشان دادن.
چرا امریکا تحریم بانکها و نفت و... را لغو نکرد اگر به فکر ملت ومردم ایران بود.
ایا سران امریکا و بعضی از دوستان در خواب داخلی خیال میکنند مردم ایران هالو و نفهمند .
دوستان در داخل با تیتر کردن لغو تحریمها ابراز خوشحالی کرده و سریعا با عناوین

* مقاومت ملت ایران موجب عقب‌نشینی تحریم‌کنندگان شد
* لغو تحریم‌های اخیر آمریکا نشانگر عقب‌نشینی در برابر مقاومت ملت ایران است
* آمریکا و متحدانش در تحریم ملت ایران به آخر خط رسیده‌اند
لغو تحریمها نشانه های از بهبود روابط ما با امریکااست
وهزار ان عنوان دیگر
وامریکایهای با افتخار که به فکر ملت ایران هستند و با رسانه ای کردن لغو این تحریمها به ان میبالند که در حق ملت ایران کار بزرگی کرده وبر ملت ایران منت میگذارد.

-اولا" افسوس برای ما که امریکا تا دیروز خواهان فقط جواب دادن بله ما به مذاکره بود وصدها کشور را واسطه میکرد  ومنت هر ایرانی را مبرد امروز با بروز اختلافات داخلی ورانت خواری کار شکنی برخی از مسئولین و عدم اتحاد کار ما به جایی رسیده از مذاکره و لغو تحریم امریکا با افتخار نام ببریم و به ان ببالیم وحتی اگر عیب نباشد رژیم صهیونیستی را هم به رسمیت میشناسیم .

دوما " بدبختانه کار به جایی رسیده که برای کسب ارا کاندیداهای محترم ریاست جمهوری از خون هزاران شهید میگذرند و ان را پایمال میکنند و برای کسب ارا دم از رابطه با امریکا میزنند و این فرهنگ وعزت و افتخار را زیر پا میگذارند و کشور ایران با ان عظمت و افتخار که هشت سال بدونه هیچ امکاناتی فقط وفقط با پشتوانه ملت در برابر دنیا ایستاد را وتمام جهان را در برابر عظمت خود به زانو در اورد امروز باید منت امریکا را بکشیم وای بر مسئولین ما نمیدانم چطور در برابر خدا وشهدا جوابگو خواهند بود ودر قیامت چگونه میخواهند جواب پس دهند و با چه وجدان راحتی سر بر بالین مینهند

سوما" همه میدانند که خرید   سخت افزار موبایل و کامپیوتر با  انتقال وجه از طریق بانک صورت میپذیرد و موبایل وکامپیوتر و سخت افزار  از کشوری به کشور دیگر به صورت تک فروش نیست و وجه ان باید از طریق بانک صورت بپذیرد ایا در زمانی که بانکهای ما تحریم هستند این فقط  طرفندی برای ارسال ویروسهای جاسوسی از طریق اپدیت ونرم افزارهای الوده از طریق انترنت نیست .

چهارما" از قدیم گفتن که گربه در راه خدا موش نمیگیرد هر انسان عاقل وبالغی میداند هدف امریکا  از لغو این تحریمها در کوتاه مدت جمع اوری اطلاعات داخل کشور از نحوه برگزاری انتخابات میزان مشارکت و سوق دادن وجهت دار کردن انتخابات وایجاد فتنه برای حادثه ای جون سال 88 میباشد و در دراز مدت با همین امکانات جاسوسی و نفوذ در داخل کشور میباشد دولت امریکا خیال میکند مردم هالو و  نفهمند هرچند که بعضی از مسئولین محترم این روزه ها انقدر به فکر مسائل دیگر چون رای اوردن فلان جناح هستند که وقت فکر کردن به این موضوعان را ندارند اما امریکا باید بداند و از خواب غفلت و نادانی بیدار شود اگر بعضی مسولین در خوابند اما ملت ایران بیدار است و مقام معظم رهبری هوشیار و اگاه به مسائل و مسئولین امریکا اگر هالو ونفهم نباشند هیچ وقت این فکر را در مورد ملت ایران نمیکردند.
 مسئولین محترم و با وجدانی که به ایرانی بودن خود افتخار میکنند نه به پول وسرمایه وبه خدا وقیامت اعتقاد داشته و خود را وارث خون شهدا میدانند با کمک ملت صد درصد جواب این بی احترامی را در صحنه تکنولوژی خواهند داد و با دست توانای جوانان با استعداد مملکت کاری خواهند کرد که دیگر نیازی به تکنولوژی وموبایل وکامپیوتر انها نخواهیم داشت بلکه صادر کننده خواهیم بود