بسم الله الرحمن الرحیم


یادی از مظلومیت شهدا کردستان 

یادی از مظلومیت شهید حاج لطیف راستی

حاج لطیف راستی از فرماندهان شجاعی بود که تا در قید حیات بود در تمامی ماموریتهای حساس روی گردان ان شهید گرانقدر حساب ویژه باز کرده بودند

تمامی ماموریتهای خطیر از عهده چنین فرمانده با تدبیر و زیرک ومدیر مدبر بر می امد

این گرانقدر بعد از شهادتش. پدر گرانقدرش نتوانست داغ دوریش را تحمل نماید وبعد از6ماه از شهادت فرزندش حاج لطیف دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار فرزند شهیدش رفت

اولین سالگرد شهادت این شهید در گمنامی برگزار شد انگار اصلا شهید راستی وجود نداشته

همینطور سالهای بعد در یادواره ها و مراسمات خاصی از این شهید گرانقدر یادی شد

امیدواریم امسال مسئولین محترم شهرستان مریوان در برگزاری یاد وخاطره این شهید گرانقدر این فرمانده عزیز و همرزمش شهید احمد کریمی سنگ تمام گذاشته ونگذارند یاد چنین فرمانده بزرگی از خاطره ها پاک شود

وعده گاه ما 30اردیبهشت 1392 گلزار شهدا مریوان