در فیلم قتل عام مردم بی گناه سوریه به دست تروریستها را مشاهده مینمایید کشورهای غربی این همه دم از حقوق بشر میزنند و دیگران را تروریست مینامند
این است حقوق بشر انها ومبارزه با تروریست
متاسفانه انها دایه دلسوزتر از مادر شده اند و با حمایت از تروریستها جنگ را به کشورهای اسلامی کشانده و مسلمان را به دست مسلمان قتل عام نموده و بعد اسلام را دینی تروریست مینامند امیدوارم درس عبرتی برای همه باشد
توصیه میشود کسانی که ناراحتی قلبی دارند از دانلود فیلم خودداری نموده و ان را برای افراد زیر 18 سال به نمایش نگذارید
لطفا" برای دانلود فیلم
اینجا را کلیک نمایید