حمله به پاسداران ذهاب

نیمه‌شب پریشب نیز عده ای از مهاجمین مسلح به سلاح‌های آر پی جی 7 و كلاشینكف مقر سپاه پاسداران و قسمتی از سرپل ذهاب را مورد حمله قرار دادند كه به این حملات از سوی پاسداران انقلاب اسلامی مستقر در سرپل ذهاب پاسخ داده شد. پاسداران انقلاب اسلامی پس از دو ساعت درگیری حملات مهاجمین را دفع كردند و آن‌ها را عقب راندند. در همین شب مهاجمین مسلح روستاهای اطراف منطقه‌ی گوزران سنجابی را نیز با آر پی جی 7 و كالیبر 50 مورد حمله قرار دادند كه گروه ضربت اعزامی از كرمانشاه به این حملات پاسخ داد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری پارس در این درگیری دو نفر از مهاجمین كشته شد.

سرپرست گروه ضربت به خبرنگار گفت: امروز گروهی از پاسداران انقلاب اسلامی برای سركوبی این مهاجمین به یاری گروه ضربت شتافتند. وی افزود سردستگی مهاجمین را خلیل بیگ كیخسرو و سید ابراهیم میربیگی بر عهده دارند.

خانه مسكونی شاهیندژ در حمله افراد مسلح آسیب دید

ارومیه ـ خبرنگار كیهان: گروه‌های مسلح غیر قانونی سه‌شنبه گذشته شهر شاهیندژ را با سلاح‌های سنگین و سبك مورد هجوم قرار دادند. در این حمله 5 خانه مسكونی اهالی این شهر خسارات زیادی دید. دكتر اتابك معاون سیاسی استانداری آذربایجان غربی ضمن اعلام این خبر گفت: حمله مهاجمین از ساعت 5/1 بامداد سه‌شنبه با سلاح‌های سنگین، خمپاره 120 و 81 میلی‌متری و تفنگ106 میلی‌متری آغاز شد و هدف آن مراكز حساس شهر از جمله ژاندارمری، پمپ بنزین، مقر سپاه پاسدارن و كمیته انقلاب بوده است. وی با اشاره به اینكه به مراكز فوق آسیبی نرسیده گفت: اكثر خمپتره‌ها و تیرهای شلیك شده به منازل و خانه‌های مردم و خیابان‌ها اصابت كرده و در نتیجه منازل مسكونی عزت احمدی، محمد ولی محمدی، اعظم آذری، جانعلی فرجی و شركت اقبال آسیب دیده‌اند البته این حملات با تیراندازی‌های متقابل نیروهای انتظامی و پاسداران قطع شدند و مهاجمان عقب نشینی كردند. دكتر اتابك به دنبال اعلام این خبر گفت: هرگونه اقدامی كه در جهت تخریب و صدمه‌زدن به اهالی بی‌دفاع مناطق باشد بدون شك اثرات مستقیمی در تصمیم‌گیری‌های شدیدتر برای ریشه‌كن كردن اینگونه اعمال ضد انسانی خواهند داشت اگر آن‌ها در جهت تضعیف اهرم‌های سیاسی برایند. بدون شك اهرم‌های نظامی بیشتر تقویت خواهد شد. در همین حال خبرنگار خبرگزار پارس در تماسی با فرمانداران و مسئولان محلی شهرستان خوی، میاندوآب و نقده وضع مناطق فوق را به نقل از مقامات مسئول آرام گزارش كرد. سرپرست فرمانداری خوی در این تماس یادآور شد كه اقدامات پاكسازی در منطقه قطور هم‌چنان ادامه دارد و در پی اقداماتی آب كشاورزی برخی روستاها در منطقه قطور كه قطع شده بود دوباره تأمین شده و مردم به فعالیت و كار عادی خود مشغول هستند. از سوی دیگر بر اساس گزارش خبرنگار كیهان از ارومیه عده‌ای از پاسداران نقده كه برای خنثی كردن عملیات نظام و نقل و انتقالات افراد مسلح به اطراف نقده گسیل شده بودند با افراد مسلح برخورد كردند. این زد و خورد 12 ساعت ادامه داشت در این عملیات به پاسداران آسیبی نرسید و از تلفات احتمالی مهاجمین اطلاعی در دست نیست. ضمناً دیروز عده‌ای از پاسداران كه از نقده عازم قریه‌ی بالقچی بودند با عده ای از افراد مسلح مواجه شده بودند كه پاسداران به تعقیب مهاجمین پرداختند تا قریه گلوان آن‌ها را دنبال كردند. در این درگیری پاسداران تلفاتی نداشتند.(كیهان22/3/1359)

آخرین گزارش‌ها از برخورد شدید مهاجمان با پاسداران و پیشمرگان مسلمان در غرب كشور

كرمانشاه ـ پیشمرگان مسلمان كرد شاخه‌ی باباجانی با یاری پاسداران انقلاب اسلامی پریروز از طریق میرآباد و روستای هلول و وردبیگی و طرف ارتفاعات "بانیگز» محل تجمع عناصر ضد انقلاب و مهاجمین مسلح رفتند. از ساعت 10 الی 14 پریروز بین پاسداران انقلاب اسلامی و پیشمرگان مسلمان كرد از یك سو و مهاجمین مسلح از طرف دیگر درگیری روی داد كه نیروهای پیشمرگه‌ی مسلمان كرد و پاسداران انقلاب اسلامی تلفاتی به مهاجمین مسلح وارد آوردند و آن ها را از منطقه متواری ساختند. در این درگیری یك قبضه كامل خمپاره 60 میلی‌متری و 30 عدد مهمات خمپاره، و 61 هزار عدد تیر و فشنگ برنو و 2000 تیر فشنگ كلاشینكف و تعدادی خشاب كلاشینكف و وسایل دیگر به دست پیشمرگان مسلمان كرد و پاسداران انقلاب اسلامی افتاد.

حمله به پاسداران ذهاب

نیمه‌شب پریشب نیز عده ای از مهاجمین مسلح به سلاح‌های آر پی جی 7 و كلاشینكف مقر سپاه پاسداران و قسمتی از سرپل ذهاب را مورد حمله قرار دادند كه به این حملات از سوی پاسداران انقلاب اسلامی مستقر در سرپل ذهاب پاسخ داده شد. پاسداران انقلاب اسلامی پس از دو ساعت درگیری حملات مهاجمین را دفع كردند و آن‌ها را عقب راندند. در همین شب مهاجمین مسلح روستاهای اطراف منطقه‌ی گوزران سنجابی را نیز با آر پی جی 7 و كالیبر 50 مورد حمله قرار دادند كه گروه ضربت اعزامی از كرمانشاه به این حملات پاسخ داد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری پارس در این درگیری دو نفر از مهاجمین كشته شد.

سرپرست گروه ضربت به خبرنگار گفت: امروز گروهی از پاسداران انقلاب اسلامی برای سركوبی این مهاجمین به یاری گروه ضربت شتافتند. وی افزود سردستگی مهاجمین را خلیل بیگ كیخسرو و سید ابراهیم میربیگی بر عهده دارند.

خانه مسكونی شاهیندژ در حمله افراد مسلح آسیب دید

ارومیه ـ خبرنگار كیهان: گروه‌های مسلح غیر قانونی سه‌شنبه گذشته شهر شاهیندژ را با سلاح‌های سنگین و سبك مورد هجوم قرار دادند. در این حمله 5 خانه مسكونی اهالی این شهر خسارات زیادی دید. دكتر اتابك معاون سیاسی استانداری آذربایجان غربی ضمن اعلام این خبر گفت: حمله مهاجمین از ساعت 5/1 بامداد سه‌شنبه با سلاح‌های سنگین، خمپاره 120 و 81 میلی‌متری و تفنگ106 میلی‌متری آغاز شد و هدف آن مراكز حساس شهر از جمله ژاندارمری، پمپ بنزین، مقر سپاه پاسدارن و كمیته انقلاب بوده است. وی با اشاره به اینكه به مراكز فوق آسیبی نرسیده گفت: اكثر خمپتره‌ها و تیرهای شلیك شده به منازل و خانه‌های مردم و خیابان‌ها اصابت كرده و در نتیجه منازل مسكونی عزت احمدی، محمد ولی محمدی، اعظم آذری، جانعلی فرجی و شركت اقبال آسیب دیده‌اند البته این حملات با تیراندازی‌های متقابل نیروهای انتظامی و پاسداران قطع شدند و مهاجمان عقب نشینی كردند. دكتر اتابك به دنبال اعلام این خبر گفت: هرگونه اقدامی كه در جهت تخریب و صدمه‌زدن به اهالی بی‌دفاع مناطق باشد بدون شك اثرات مستقیمی در تصمیم‌گیری‌های شدیدتر برای ریشه‌كن كردن اینگونه اعمال ضد انسانی خواهند داشت اگر آن‌ها در جهت تضعیف اهرم‌های سیاسی برایند. بدون شك اهرم‌های نظامی بیشتر تقویت خواهد شد. در همین حال خبرنگار خبرگزار پارس در تماسی با فرمانداران و مسئولان محلی شهرستان خوی، میاندوآب و نقده وضع مناطق فوق را به نقل از مقامات مسئول آرام گزارش كرد. سرپرست فرمانداری خوی در این تماس یادآور شد كه اقدامات پاكسازی در منطقه قطور هم‌چنان ادامه دارد و در پی اقداماتی آب كشاورزی برخی روستاها در منطقه قطور كه قطع شده بود دوباره تأمین شده و مردم به فعالیت و كار عادی خود مشغول هستند. از سوی دیگر بر اساس گزارش خبرنگار كیهان از ارومیه عده‌ای از پاسداران نقده كه برای خنثی كردن عملیات نظام و نقل و انتقالات افراد مسلح به اطراف نقده گسیل شده بودند با افراد مسلح برخورد كردند. این زد و خورد 12 ساعت ادامه داشت در این عملیات به پاسداران آسیبی نرسید و از تلفات احتمالی مهاجمین اطلاعی در دست نیست. ضمناً دیروز عده‌ای از پاسداران كه از نقده عازم قریه‌ی بالقچی بودند با عده ای از افراد مسلح مواجه شده بودند كه پاسداران به تعقیب مهاجمین پرداختند تا قریه گلوان آن‌ها را دنبال كردند. در این درگیری پاسداران تلفاتی نداشتند.(كیهان23/3/1359)

درگیری درسنندج

از سوی ستادعملیات سازمان پیشمرگان مسلمان كرد مستقر دركرمانشاه به خبرگزاری پارس گزارش شد:

پریروز در شهر سنندج اطلاعیه‏ای حاكی از حمله افراد حزب دموكرات به مقر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر شد واحد عملیات سازمان پیشمرگان مسلمان كرد شاخه سنندج چهار نفر از افراد خود را مأمور تعقیب این موضوع كرد. بین این عده وعناصر ضد انقلاب درخیابان "سیروس» سنندج درگیری روی داد.

درنتیجه یكی از پیشمرگان مسلمان كرد بنام "محمد سلیم احمدی» به درجه شهادت نائل آمد و سه تن دیگر مجروح شدند. در این درگیری از مهاجمان نیز دو نفر كشته شدند كه دو قبضه آر، پی، جی،‌هفت و كلاشینكف از آنها به جای ماند.

گروه گشتی سازمان پیشمرگان مسلمان كرد در مسیر جاده بخش "باینگان» واقع درمنطقه اورامانات دومین ضدتانك ساخت شوروی كشف و خنثی كردند.

اطلاعیه مشترك

دررابطه با عملیات پاكسازی منطقه نوسود اعلامیه مشتركی از سوی فرمانداری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازمان پیشمرگان مسلمان كرد شاخه پاوه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كرمانشاه خطاب به اهالی نوسود منتشر شد.

متن آن به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم مسلمان و قهرامان نوسود و روستاهای اطراف اینك كه با یاری خداوند متعال نیروهای انقلاب اسلامی و برادران غیور و دلیر ارتش جمهوری اسلامی،‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیشمرگان مسلمان كرد برای نجات شما از چنگال دژخیمان خون آشام تصمیم به پاكسازی منطقه نوسود و حومه را از وجود آنان دارند،‌لذا از شما می‏خواهیم با برداران خود همكاری نمائید و نگذارید دشمنان خدا و خلق خدا بدون مجازات از شهر بگریزند و خود اقدام به دستگیری آنها نمائید تا فرمان الهی و بدست شما به سزای اعمال ننگینشان برسند.

بدیهی است نیروهای انقلاب مصمم هستند كوچكترین مقاومت را درهم بكوبند و تاكنون پیروزیهای چشمگیری نصیب نیروهای انتظامی این پاسداران مكتب توحید شده است. ضمناً‌به آن دسته از افراد گول خورده ابلاغ می‌شود در صورت تحویل سلاح خود به نیروهای جمهوری اسلامی ایران به آنها امان نامه داده می‌شود و روز گذشته تعداد سی نفر از همسنگران شما با تحویل سلاح خود به سپاه پاسداران پاوه امان‏نامه دریافت كردند.(كیهان24/3/1359)

معاون مشاور رییس‌جمهوری در امور كردستان شهید شد.

"موسوی گرمارودی مشاور فرهنگی و مطبوعاتی رییس‌جمهور، اطلاعیة زیر را اعلام كرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

یكی از مبارزترین و غیورترین جوانان كردستان از اهالی سنندج به نام"فریدون تعریف» معروف به "فرید» در راه حق و اسلام در سن 23 سالگی به افتخار شهادت نائل گشت. او از بنیانگذاران انجمن اسلامی دانشگاه رازی كردستان بود كه در جریان انقلاب، تحصیل را ترك كرد و به حركت انقلاب اسلامی مردم پیوست و پس از پیروزی انقلاب، در سنندج به سپاه پاسداران ملحق شد. آنگاه مدتی از سنندج به كرمانشاه هجرت نمود و در این رابطه به دستاوردهای عمیق مبارزاتی علیه نیروهای ضد انقلاب نایل آمد. از سه ماه پیش، از طرف جناب آقای دكتر ابوالحسن بنی صدر ریاست جمهوری به سمت معاون مشاور رییس‌جمهوری در اموركردستان منصوب گردید و صادقانه خدمت كرد و سرانجام روز گذشته به ضرب گلوله‏های ضدانقلاب و دشمنان اسلام در شهرك غرب تهران به درجه رفیعة شهادت رسید. دفتر ریاست جمهوری با تقدیم این شهید به پیشگاه حضرت بقیه الله و امام امت، شهادت او را به همه‌ی جوانان مسلمان كردستان و پدر و مادر او تبریك و تسلیت می‏گوید. مراسم تشییع آن شهید سعید، فردا در سنندج با شركت عامة مردم برگزار خواهد شد، و از طرف دفتر ریاست جمهوری، آقای سلامتیان دراین مراسم شركت خواهد كرد.(اطلاعات28/3/1359)

انجمن اسلامی كردها

انجمن اسلامی كردهای مقیم مركز، در اطلاعیه‏ای با اشاره به حوادث كردستان از بعد از نخستین روزهای پیروزی انقلاب تا كنون و همچنین انشعاب اخیر حزب دمكرات كردستان‌، با تكیه بر عبارت "خلق كرد و هیچ خلقی نمی‏تواند زیر بار تبعیض و زورگوئی زندگی كند» و عبارت دیگری تحت عنوان "آنها كه آلت دست بختیارها، اویسی‏ها، پالیزبانها و وابستگان به سیا و بقایای ساواك و عوامل بعث عراق هستند» كه هر دو در بیانیه گروه انشعابی حزب دمكرات كردستان آمده بود، به عملكردهای گذشته رهبری حزب دمكرات كردستان پرداخته و خاطر نشان كرده است: "جواب ما این است كه همه شما بدون استثناء مقصرید، چه كسانی به پادگانها حمله می‏كرده‏اند؟ بانكها را غارت و پاسگاه‏ ها را خراب می‏كردند؟ دكل‏های مخابراتی را منهدم می‏كردند،‌ساختمان و اشیاء دولتی را می‏سوزاندند،‌به تأسیسات جهاد سازندگی حمله و افراد آنرا به قتل می‏رساندند و بالاخره چه كسانی بودند كه با اسلحه‏های امپریالیزم و پولهای اویسی و شاه تغذیه می‏شوند؟ مگر همین حزب دمكرات نبود كه بوسیله نیروهای جلال طالبانی و چریك‏های فرائی خلق و اسلحه‏های سنگین آمریكائی، عشایر ایل "تیله كوه» را قتل عام كردند؟ مگر همین آقای بغدادی رییس حزب دمكرات شاخه سنندج، چندماه پیش نمی‏گفت كه ما نسبت به جهادسازندگی حساسیت داریم  و دستور بازداشت فراد جهادسازندگی را می‏داد؟ انجمن اسلامی كردهای مقیم مركز، دادن وعده سوسیالیزم به مردم محروم كردستان را به مثابه اشك تمساح دانسته و پرسیده است كه اربابان سوسیالیست این قبیل احزاب و گروه‏ها چه دسته گلی برسر مردمشان زده‏اند كه این احزاب و گروه‏ها می‏توانند بزنند؟(اطلاعات1/4/1359)

نامه سازمان پیشمرگان كرد مسلمان به مجلس و ریاست جمهوری

سازمان پیشمرگان كرد مسلمان با ارسال نامه‏ای به مجلس شورای اسلامی و رییس‌جمهور،‌پشتیبانی خود را از امام خمینی و نظام جمهوری اسلامی اعلام كردند.

متن نامه چنین است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران، احتراماً‌بدین وسیله در پاسخ اظهارات نمایندگان محترم مجلس و جناب آقای "فخرالدین حجازی» كه حمایت و پشتیبانی خود را ازنیروهای انتظامی پیشمرگان مسلمان كرد كه در امر پاكسازی، جان بر كف خدمت نموده، اعلام داشته‏اند، و اینكه جهت تقویت روحیة آنان، افراد، تصمیم به سركشی به سنندج نموده‏اند. ضمن قدردانی و استقبال از نمایندگان محترم این سازمان، مجدداً‌پشتیبانی بی دریغ خود را ازجمهوری اسلامی ایران به رهبری عالیقدر امام خمینی اعلام داشته و تا آخرین قطره خونی كه در بدن است در راه اسلام، جان بركف فدا خواهیم كرد و نمی‏گذاریم خائنین، بار دیگر كردستان و ملت عزیز مسلمان كرد را به خاك و خون بكشند. در خاتمه، توفیق رهبر انقلاب، ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای ‌اسلامی را از خدای بزرگ خواهانیم.

سازمان پیشمرگان كرد مسلمان

در ضمن سرپرست پیشمرگان مسلمان كرد سنندج نیز روز جمعه استعفا داد. متن استعفانامة وی به شرح زیراست:

اینجانب "رحیم احمدی» سرپرست سازمان پیشمرگان مسلمان كرد شاخه سنندج، بدین وسیله به علت عدم تأمین سازمان از نظر تسلیحاتی و مالی و همچنین عدم هماهنگی از هر جهت، اختلافی كه باعث دلسردی پیشمرگان و نارضائی در این سازمان گردیده است، لذا به سرپرستی سازمان استعفای خود را اعلام و تقدیم می‏دارم.(اطلاعات 9/4/1359)

استاندار اسبق كردستان دستگیر شد.

سنندج خبر گزاری پارس: به گزارش خبرگزاری پارس از سنندج، در نماز جمعه كه با شركت انبوهی از خواهران و برادران مسلمان برگزار شد، یكی از پیشمرگان مسلمان كرد اعلام داشت كه "ابراهیم یونسی» استاندار اسبق كردستان دستگیر و زندانی شده است. همین گزارش حاكی است كه مردم، با امضا كردن طوماری خواستار مجازات وی بعلت همكاری با ضد انقلابیون منطقه  و به مصرف رسانیدن اعتبارات مالی كردستان در راه ضد انقلاب شدند.(اطلاعات10/4/1359)

اطلاعیه مهاجرین

در ارتباط با این عملیات از سوی مهاجرین نوسود، مستقر در پاوه اطلاعیه‏ای باین شرح خطاب باهالی نوسود، نودشه و روستاهای اطراف منتشر شد.

بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم

اطلاعیه شماره 7 نصرمن‏الله و فتح قریب ـ پیام دلسوزانه مهاجرین نوسود بمناسبت فرا رسیدن ماه مبارك رمضان, مردم مسلمان نودشه و نوسود, "دزاورهانی گرمله», "كمیته», "كمینه», "بیدرواز», "داریان» و غیره‏ مسلمانانی كه خود را پیرو كلام‏الله مجید و رسول اكرم (ص) میدانید و ای مسلمانانی كه خود را مؤمن و دین‏دار منطقه, میدانید سكوت شما, خیانتی است بزرگ و مورد مواخذ قرار خواهد گرفت..

هر روز بنحوی شما ملت مسلمان منطقه را ارشاد می‏كنیم تا شاید بخود آیید و بدون ترس و واهمه و صرفا بخاطر اسلام و رضای خدا لحظاتی با هم نشسته و حركتی بسوی انقلاب اسلامی انجام دهید, ولی متأسفانه چنان ترس بر شما مسلمانان غلبه كرده كه گویا فراموش كرده‏اید شما مسلمان هستید و اهل مسجد می‌باشید

وظیفه یك مسلمان سكوت نیست, آنهم سكوت در مقابل نابود و كنندگان دین. بار دیگر شما را به نكات زیر متوجه میسازیم:

1-‏ از شما دعوت می‌شود افراد مسلح را كه فریب‏خورده‏اند نصیحت كنید تا هر چه زودتر قبل از ورود نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بمنطقه خود را تسلیم و امان تا به دریافت دارند. و بزندگی سعادتمندانه بروند. همانطوری كه شنید‏ید سی و دو نفر از پیشمرگان دمكرات در تاریخ 20/4/59 در پاوه تسلیم شدند و با كمال اطمینان, اكنون در منطقه هستند و پناه جمهوری اسلامی و در كنار فرزندان و عیال خود بسر میبردند.

2-‏ حتماًاطلاع دارید كه ارتش جمهوری اسلامی و سایر نیروهای متعهد با سرعت هر چه بیشتر رو به نوسود در حركتند و بیاری خدا بزودی منطقه را پاكسازی خواهند كرد لذا بشما توصیه می‌شود نگذارید با تحركات ضد انقلاب مردم بیگناه متفرق و به بعث خیانتكار پناه ببرند.

یقین داشته باشید هدف, نجات داشته باشید هدف, نجات شما مردم ستمدیده آن سامان میباشد.

3-‏ از همه مردم مسلمان منطقه درخواست می‌شود روز دوشنبه23/4/59(دیروز) بمنظور اعتراض نسبت به جنایات و زور‏گویی گروه‏های وابسته مغازه‏ها و قهوه‏خانه خود را بسته و با بر پا كردن اجتماعات اسلامی و بدون ترس, گروه‏های مزدور را وادار به ترك منطقه نمایند و مطمئن باشید نیرو‏های جمهوری اسلامی جهت كمك فوراً بسوی شما میشتابند. گروههای مسلح در منطقه وابسته به بعث هستند و خصم با دشمنی خاصی كه با جمهوری اسلامی و ملت كرد دارد، مصمم است با ترتیب دادن توطئه‏های عجیب و غریب، مردم منطقه را بدبخت نماید. همانطوریكه سایر مناطق كردنشین را به تباهی و نابودی كشاند. از همه شما مسلمانان مومن درخواست می‌شود با اتحاد و كمك به یكدیگر، نگذارید این نقشه‏های شیطانی و ضد اسلامی و ضد انسانی صورت بگیرد.

5- برادران مسلمان شما در روستای "نجار» "وراع» "كومه دره»‏كه قبلاً با شایعه سازی ضد انقلاب فرار كرده بودند اكنون به خانه‏های خود بازگشته و از استقرار نیرو‏های دولتی استقبال به عمل آورده و دیدند جز شایعه سازی، چیز دیگری نبود و همه مردم در نهایت اعتماد و خوشحالی در كنار برادران پاسدار خود بسر می‏برند بدون دلهره مشغول زندگی خوش هستند. این روستاها را نمونه قرار داده تا ضد انقلاب، پیش از بیش از پیش رسواتر گردد. مهاجرین منطقه نوسودپاوه(اطلاعات25/4/1359)

پیشمرگان مسلمان كرد خواستار اعزام هیأت تقسیم زمین به كردستان شدند.

"از سوی سازمان پیشمرگان مسلمان كرد اطلاعیه‏ای انتشار یافت. دربخشی از این اطلاعیه آمده است:

بسم ا الرحمن الرحیم

هیأت 7 نفری تقسیم زمین را به كردستان عزام دارید. زمین مهمترین زمینه مساعد زندگی است كه با آن آدمی امكان می‏یابد تا با كار و تولید ضمن تأمین معیشت و بقاء حیات خود رشد و تعالی وجودی خویش را نیز ممكن سازد. اما زمینی كه خدا برای همه مردم آفریده، عملاً عده‏ای آن را دردست گرفته و همواره بی‏آنكه رنجی برده باشند، گنج می‏اندوزند

فئودال‏ها و زمین‏خواران امكان زندگی و تلاش شرافتمندانه را از كشاورزان سلب و به شیوه دیرین، آنها را استثمار نموده‏اند.

اسلام قاطعانه خواستار وجود این مطرفین و ظالمین است تا دیگربار نتوانند زالوصفتان، خون مستضعفین را بمكند. این تبهكاران در زیر برق سرنیزه‏های رژیم دست نشانده پهلوی، همچنان كشاورزان را مورد غارت و چپاول قرار می‏دادند و اینك با نقلاب اسلامی كه نویدبخش آزادی راستین مستضعفین است،‌كشاورزان توقع دارند كه چون گذشته، زمین در چنگ زمین خواران نباشد. بساط چپاول و استثمار برچیده گردد. اگر چه نیروهای انقلابی و مسلمان در منطقه هر جا را از وجود پلید مزدوران پاك ساخته‏اند و قدمهای انقلابی در حل مشكل زمین به نفع كشاورزان برداشته‏اند. اینك از مسوولان امر خواستاریم هر چه زودتر هیأت 7 نفری را به كردستان اعزام دارند و زمینه هرگونه یاوه سرائی ضدانقلابیون و مزدوران بیگانه را از میان بردارند.والسلام. سازمان پیشمرگان مسلمان كرد.(اطلاعات4/5/1359)

دیدار پیشمرگان كرد با امام

"پیش‏ازظهر دیروز 12 نفر از نمایندگان سازمان پیشمرگان مسلمان كرد در اقامتگاه امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران با ایشان ملاقات، كردند. در این دیدار پیشمرگان مسلمان كرد یك باردیگر پشتیبانی خود را از امام امت اعلام داشته و نماینده آنان طی سخنانی معروض داشت:

بسم ا... الرحمن الرحیم

حضور محترم رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏ا... العظمی امام خمینی، ای امام امت، ای دست پرقدرت و رحمت خدا در زمین، ای یاور همیشه بیدار مستضعفان جهان، ای مجری كتاب خدا و سنت پیامبر، ما نمایندگان سازمان پیشمرگان مسلمان كرد مفتخریم كه هم‏اكنون در پیشگاه والا و باعزت شما یك بار دیگر پشتیبانی خود را از شما اعلام داشته و چند كلمه‏ای مختصر عشق و ایمان قلبی و بینهایت خود را نسبت به اسلام عزیز و امام امتمان بیان داریم.

ای امام. تو آیت خدایی، تو اسطوره مقاومت و شكیبایی، تو همچون شمع پرنوری و برای رضای خدا می‏سوزی و بانور خود راهبر و راهگشای ملت در ظلمت و تاریكها هستی و چنان بر دشمنان اسلام می‏خروشی كه قدرت تفكر را از آنان سلب می‏كنی. ای امام امت تو از پیشگاه خدا و رسول اكرم و مردم عذر می‏خواهی به‏خاطر ناتوانی و مسامحه‏كاری مسوولان بی‏مسوولیت كه توان پاسخگویی  به نیازهای برحق مردم رنج‏دیده را نداشته و انقلاب اسلامی را درك نكرده‏اند. ای امام تو خوب می‏دانی كه به خاطر همین مسامحه‏كاریها و سازشها چگونه ضدانقلابیون كفار به‏نام دفاع از خلق كرد، خنجر به سینه پردردما زده و قیم‏وار، به‏نام دفاع از ما، خواهران و برادرانمان را وحشیانه ذبح ماركسیستی آمریكایی كرده و می‌كنند. ای امام حاضر نیستیم دل پردرد و خون تو را دردردمندتر سازیم، اما توكه رهبر و نجات دهنده مایی، خداوند عمر طویل عطایت فرماید تا مظلومان و ستمدیگان را در زیر سایه پرمهر خود با ارشادت مرهم بخش زخمهای عمیق آنان شوی. (اطلاعات10/5/1359)

بوسیله افراد حزب دموكرات و كومله

 فرمانده عملیات و 2 عضو سازمان پیشمرگان مسلمان كرد دهگلان بشهادت رسیدند.

قروه كردستان- خبرنگار اطلاعات:شش تن از پیشمرگان مسلمان كرد مستقر دربخش دهگلان، بفرماندهی محمد علی جعفری كه برای سركشی به پیشمرگان مسلمان كرد مستقر درروستای "موچش» رفته بودند، دربازگشت درحوالی پل"هوایان» مورد حمله افراد حزب دموكرات و كومله قرار گرفتند كه در نتیجه محمد علی جعفری فرمانده عملیات سازمان پیشمرگان مسلمان كرد بخش دهگلان و عبدالله حسین پناهی و مظفرصادقی دو تن دیگر از پیشمرگان مسلمان كرد دهگلان بشهادت رسیدند.

درجریان این واقعه دو پیشمرگ مسلمان كرد موفق بفرار شدند و یك نفر دیگر از پیشمرگان بنام "خالد رحیمی» مفقودالاثر شد.(اطلاعات14/5/1359)

اظهار نظر در مورد انشعاب در حزب دمكرات كردستان

تهران ـ‌خبر گزاری پارس: به دنبال انتشار خبر انشعاب به وسیلة خبرگزاری پارس، امروز با جمعیت اسلامی كردهای مقیم مركز و همچنین جمعیت كردهای مقیم مركز تماس گرفته شد.

آقای "سلطانی» سخنگوی جمعیت اسلامی كردهای مقیم مركز در مورد انشعاب در حزب دمكرات كردستان گفت: "ما همه از مسلمانان این مملكت هستیم. رهبر ما امام خمینی است و آن چیزی كه از خارج بیاید، ارزش ندارد».

 وی افزود: " مامی‏گوییم حزب الله پیرو امام هستیم و جان و مال خود را هم در راه این آب وخاك فدا می‏كنیم».

همچنین در تماسی كه با جمعیت كردهای مقیم مركز گرفته شد، یكی از سخنگویان این مركز دربارة نظر كردهای مقیم مركز پیرامون انشعاب حزب دمكرات گفت: تا روشن شدن این موضوع، این جمعیت از اظهار نظر دراین باره خودداری می‏كند».(اطلاعات28/5/1359