پیشمرگان مسلمان،مردم را به بازدید مسجد جامع كامیاران دعوت كردند. 

    جمعه شب گذشته از سوی سازمان  پیشمرگان مسلمان كرد اطلاعیه‌ای به منظور عزیمت مردم مسلمان در ‌ایام عید به كردستان انتشار یافت: متن اطلاعیه بدین شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم

بهار در كرستان-مردم مسلمان كرد از دیرباز در حكومتهای جبار پیشین تحت عنوان ستمها و تضعیفات غیر انسانی مستكبرین داخلی و استعمارگران خارجی قرار داشته‌اند‌.

در رژیم‌های ضد انسانی همچون حكومت رضاخان و پسر جلادش بقای سلطنت ننگین خود را در نابودی و ضعف ما می‌دیدند و به انوع شیوه‌ها سعی ‌در استضعاف ما در كلیه شئون انسانی داشتند نسیم جان بخش انقلاب اسلامی‌به رهبری امام خمینی در سرزمین رنجیده ‌ایران و وزیدن گرفت و ما نیز جان تازه یافتیم استعمارگران شرق و غرب كردستان عزیز را به مناسبت زمینه‌های نامناسب اقتصادی و فرهنگی و تاریخی به وسیله عوامل سرسپرده‌شان صحنه تاخت و تاز قرار داده و تمامی ‌جنایت خود را در طول یك سال اخیر به نام مبارزه خلق كرد علیه نظام جمهوری اسلامی‌توجیه كردند تا با ‌این توطئه نگین میان مردم مسلمان كرد و سایر هموطنان جدائی و فاصله افكنده و نقشه شوم تجزیه‌طلبی خود را كه سابقه تاریخی نیز دارد در ‌این لحظات حساس انقلاب عملی سازد اكنون در آستانه آغاز سال نو و فرا رسیدن بهار مردم مسلمان كردستان از یك سو، غم از دست دادن بهترین فرزندان اسلام عزیز و جهاد آزادی بخش با كفار دیدگانی اشكبار دارند و از طرف دیگر با قلبی آكند از شور و شوق و شعف از آزاد شدن بعضی مناطق مانند پاوه روانسر و جوانرود و كامیاران و حوزه اورامانات و پاكسازی آن از كفار جنایت‌پیشه در انتظار پیروزهای بزرگ به سر می‌برند لذا سازمان پیشمرگان مسلمان ‌ایران تقاضا می‌كند كه ‌ایام نوروز یا غمها و شادیهای اشكها و لبخندهای خواهران و برادران كرد خود شریك و سهیم بوده و یا تحكیم وحدت خود صف نیروهای حق را در مقابل باطل هر چه بیشتر متشكل نمایند برادران و خواهران‌یا واقعاً می‌توان شاد بود و جشن گرفت تا هنگامی ‌كه مسلمانان كرد در شهرهای همچون سنندج و مریوان و مهاباد و بانه و غیره به دیكتاتوری استالینیستی عمال امپریالیسم شرق و غرب واقعاً و مرتباً خبر از قتل و شكنجه مردم مسلمان و هتك حرمت از مردم مسلمان كرد می‌رسد؟ آری برادران بیایید تا با هم به دیدن مسجد كامیاران برویم كه با سلاح آر،پی،جی،هفت كوبیده شده است بیایید تاریخ رنج و ستم مزدوران بیگانه را از زبان خانواده‌های شهدای مسلمانان كرد بشنوید هم‌وطنان مسلمانان برادران و خواهران مهاجر كرد كه در اثر ظلم وستم كفار كمونیست هم‌اكنون از شهر و دیار خود رانده شده و در مناطقی چون كرمانشاه و همدان و غیره ساكن شده‌اند چشم به راه دوخته‌اند تا با آمدن شما تسكینی برای دردهای خود و مرهمی ‌برای زخمهای خود بیابند عید ما روزی خواهد بود كه كردستان از لوث وجود كفار پاك گردد.                                                                                                                                                                سازمان  پیشمرگان مسلمان كرد.(جمهوری اسلامی26/12/1358)

پیشمرگان مسلمان كرد،هموطنان را به دیدار نوروزی از كردستان دعوت كردند.

كرمانشاه ـ خبرنگار كیهان: سازمان پیشمرگان مسلمان كرد، با صدور بیانیه‌ای از عموم مردم مسلمان ایران تقاضا كرد تا ایام نوروز را به كردستان بروند و از نزدیك با غم‌ها و شادی‌ها، اشك‌ها و لبخندهای برادران و خواهران كرد خود سهیم و شریك شوند.

در این بیانیه ضمن تشریح جنایات رژیم منحوس پهلوی و حكومت‌های جبار پیشین و ستم‌هایی كه توسط مستبكرین داخلی و استعمارگران خارجی بر مردم كرد روا داشته شده آمده است: رژیم ضد انسانی همچون حكومت رضا خانی و پسر جلادش ، بقای سنگین مملكت خود را در نابودی و ضعف ما می‌دیدند و به انواع شیوه‌ها سعی در استضعاف ما در كلیه شئون انسانی داشته‌اند تا این‌كه نسیم جان‌بخش انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی بر سرزمین رنجدیده ایران وزیدن گرفت و ما نیز جان تازه‌ای یافتیم. استعمارگران شرق و غرب كردستان عزیز را به مناسبت زمینه‌های نامساعد اقتصادی، فرهنگی و تاریخی بوسیله عوامل سرسپرده‌شان صحنه تاخت و تاز قرار داده و تمامی جنایت خود را در طول یك سال اخیر به نام مبارزه خلق كرد علیه نظام جمهوری اسلامی متوجه كرده تا با این توطئه ننگین میان مردم مسلمان كرد و سایر هموطنان جدایی و فاصله افكنده و نقشه شوم تجزیه‌طلبی خود را كه سابق تاریخی نیز دارد در این لحظات حساس انقلاب عملی سازند. اكنون در آستانه آغاز سال نو و فرارسیدن بهار مردم مسلمان كردستان از یك سو در غم از دست دادن بهترین فرزندان اسلام عزیز در جهاد آزادی‌بخش با كنار دیدگانی اشك بار دارند و از طرف دیگر با قلبی آكنده از شور و شعف از آزاد شدن بعضی مناطق مانند پاوه، روانسر، جوانرود، كامیاران و قروه و از گله به سر می‌برند. لذا سازان پیشمرگان مسلمان كرد از عموم مردم مسلمان ایران تقاضا می‌كند كه ایام نوروز را به كردستان آمده تا از نزدیك با غم‌ها و شادی‌ها و اشك‌ها و لبخندهای برادران و خواهران كرد خود شریك و سهیم بوده و با تحكیم وحدت خود ضعف نیروهای حق را در مقابل باطل هرچه بیشتر متشكل نمایند. برادارن و خواهران آیا واقعاً می‌توان شاد بود و جشن گرفت تا هنگامی كه مسلمانان كرد در شهرهایی همچون سنندج، مریوان، مهاباد، بانه و غیره تحت دیكتاتوری استالینی عمال امپریالیسم شرق و غرب واقعند و مرتباً خبر از قتل و شكنجه برادران مسلمان و هتك حرمت از زنان مسلمان كرد می‌پرسد. آری برادران بیایید تا با هم به دیدن مسجد كامیاران برویم كه با سلاح آر،پی، جی، هفت كوبیده شده است، بیایید تا رنج ستم مزدوران بیگانه را از زبان خانواده‌های شهدای مسلمان كرد بشنویم. هموطنان مسلمان، برادران وخواهران مهاجر كرد، كه در اثر ظلم و ستم كفار كمونیست هم‌اكنون از شهر و دیار خود رانده شده و در مناطقی چون همدان و كرمانشاه ساكن شده‌اند چشم‌براه دوخته‌اند تا با آمدن شما تسكینی برای دردهای خود و مرهمی برای زخم‌های خود بیایند. عید ما روزی خواهد بود كه كردستان عزیز از لوث وجود كفار پاك گردد.(كیهان27/12/1358)
درگیری در جوانرود

كرمانشاه ـ خبرنگاركیهان:"درگیرهای جوانرود بین دو گروه مستقر در منطقه بوده و افراد حزب دمكرات هیچ نقشی در این درگیری ندارند.» این مطلب را سید علی سخنگوی حزب دمكرات تشكیلات سنندج روز گذشته به خبرنگار كیهان گفت و افزود: اتهاماتی كه در مورد دخالت افراد مسلح حزب ما درگیری درروز گذشته جوانرود اعلام شده است كذب محض است و ما این مطالب بی‌اساس را تكذیب می‌كنیم. وی همچنین افزود: این درگیری فقط به منظور گسترش تشنج در منطقه بوده است كه بین دو گروه وابسته به حزب بحث عراق و گروه مسلح دیگر بوجود آمده است. از سوی دیگر جبار حسامی یكی از مسوولان روابط عمومی سازمان پیشمرگان مسلمان كرد مستقر در كرمانشاه در مورد حوادث دو روزگذشته جوانرود به خبرنگار كیهان گفت: درگیری ما به دنبال عملیات پاكسازی منطقه جوانرود از افراد مسلح در نقطه "شرمینه» در 3 كیلومتری جوانرود اتفاق افتاد و بر اساس اخبار رسیده تاكنون یكنفراز پیشمرگان مسلمان و چند تن از افراد مسلح مجروح شده است وی سپس اضافه كرد: از افراد مسلح نیز دو تن بازداشت شدند كه مشغول  بازجویی از آن‌ها هستیم.

 وی هم‌چنین گفت: گروه پیشمرگان كرد مسلمان چند روز پیش نیز در یك درگیری مسلحانه پایگاه قشلان را كه در اختیار افراد مسلح سازمان كومله بود به تصرف خود درآورد و افراد ما اینك در این محل مستقر هستند و هویت افراد مسلح را دموكرات، كومله و افراد مسلح سردار جاف در منطقه اعلام كرد. ضمناً یكی از مسئولان سازمان كومله در یك گفتگوی تلفنی با خبرنگار ما شركت در هرگونه درگیری را تكذیب كرد.(كیهان9/1/1359)

اطلاعیه انجمن اسلامی كردهای مقیم مركز درباره رادیو و تلویزیون

انجمن اسلامی كردهای مقیم در اعتراض به برنامه‌های كردی  رادیو ایران نامه‌ای خطاب به مسوولان مملكتی ارسال داشته‌اند. در بخشی از این نامه آمده است:

"رادیو ایران جهت شناسایی انقلاب اسلامی  برقراری ارتباط با كردهای نقاط مختلف منطقه از مدت‌ها پیش برنامه‌هایی به زبان كردی پخش می‌نماید كه می‌توان گفت: میلیون‌ها تومان خرج این دستگاه  و تشكیلات و دقایق پخش آن شده و می‌شود و به هر حال از آن چه نتیجه‌ای می‌گیرند و چه كسانی سود می‌برند؟»

در این اطلاعیه ضمن اشاره به این‌كه برنامه‌ها در خط اسلام و انقلاب نیست و افراد فاسد گذشته هم‌چنان به تهیه این برنامه‌ها می‌پردازند از مسوولان مملكتی خواسته‌اند تا یك نفر مسلمان كرد را بر پخش این برنامه‌ها ناظر كنند هم‌چنین از مسلمانان باسواد و متعهد خواسته شود كه به ایراد سخنرانی و تشریح مسایل كردستان بپردازند از پخش ترانه‌های زننده خودداری شود و در قسمتی از این برنامه‌ها اخبار سیاسی روز كردستان پخش شود.

انجمن اسلامی كردهای مقیم مركز از مسوولان مملكتی خواسته‌اند كه در صورت عدم موفقیت در برآوردن این خواست‌ها  بهتر است كه این رادیو را تعطیل كنند.(كیهان10/1/1359)

انجمن اسلامی كردهای مقیم مركز:

در مناظره با قاسملو،كردهای مسلمان باید شركت داشته باشند.

انجمن اسلامی كردهای مقیم مركز، طی اطلاعیه ای اعلام داشته است كه مناظره با "قاسملو» در صورتی مورد تائید مسلمانان كردستان است كه یك نفر از كردهای مسلمان در مناظره شركت داشته باشد. متن اطلاعیه بدین قرار است:

"بدنبال دعوت سازمان رادیو تلویزیون ازآقای قاسملو نماینده حزب دمكرات جهت شركت در مناظره تلویزیونی مبنی بر خلع سلاح و ادامه جنگ و مسائل كردستان، ما این مناظره را به شرطی قبول و تائید می‏كنیم كه حد اقل یك نفر از مسلمانان مبارز و متعهد یا یكی از اعضا سازمان پیشمرگان مسلمان كرد یا یك مهاجر كردستانی در مناظره شركت داشته باشند».

"انجمن اسلامی كردهای مقیم مركز»

لازم به تذكر است كه روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ 9/1/59 ضمن بیان اینكه كردستان متعلق به حزب دمكرات و سایر گروههای نیست و متعلق به مسلمانان منطقه و گروههای مردم كردستان است اعلام كرد كه در مناظره با قاسملو باید نمایندگانی از كردهای مسلما ن شركت داشته باشند. ضمناًدر مورد این پیشنهاد، هر روز تلفنهای مكرری به دفتر روزنامه میشود كه مردم خواهان شركت نمایندگان مسلمان كرد در مناظره با قاسملو هستند.(جمهوری اسلامی14/1/1359)

درگیری در كامیاران

كرمانشاه ـ خبرگزاری پارس‌: در ارتباط با درگیری‌های بخش كامیاران این اطلاعیه از سوی سازمان پیشمرگان مسلمان كرد در كامیاران منتشر شد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

یكبار دیگر خون بهترین فرزندان مسلمان كرد به دست كثیف‌ترین و وحشی‌ترین مزدوران ضد اسلام و كرد ریخته شد و ننگی بزرگ برای این وحشیان كافر و بیگانه‌پرست و افتخار دیگر برای پیشمرگان مسلمان كرد گردید. در تاریخ پنجشنبه 14/1/59 هنگامی كه یك واحد از پیشمرگان مسلمان كرد مستقر در كامیاران برای خنثی كردن خمپاره‌های منفجر نشده كه در روستای اطراف كامیاران انداخته بودند بنا به درخواست اهالی روستاها برای نجات از انفجار این خمپاره‌ها به چند كیلومتری كامیاران كه مورد حمله ناجوانمردانه مهاجمین ضد انقلاب و جمهوری اسلامی (كومله، فدایی، دمكرات) قرار گرفته و چهار تن از برادران پیشمرگه مسلمانان به اسامی باقر الماسی، براخاص آینه، مرادویسی و عبدالله گل‌نما شهید و دو نفر نیز مجروح شدند و بقیه برادران با رسیدن نیروهای كمكی از دیگر واحدهای پیشمرگان مسلمان كرد پاسخ دندان‌شكنی به آن‌ها داده و ده‌ها تن از مهاجمین را كشته و زخمی نمودند و كلیه سنگرها و مواضع كفار و مهاجم را در هم كوبیدند. ما پیشمرگان مسلمان كرد برای چندمین بار اعلام می‌كنیم عاشقانه به پیشواز شهادت می‌رویم و تا آخرین قطره خون خود در به ثمر رسیدن جمهوری اسلامی به رهبر امام خمینی و پاكسازی كردستان از كفار و منافقین و دشمنان اسلام و جمهوری اسلامی از پا نخواهیم نشست و هر چه بر تعداد شهیدان ما افزوده شود ایمانمان در مبارزه بر علیه كفر راسخ‌تر و استوارتر می‌گردد.(كیهان15/1/1359)

گروگان‌گیری 14 روستایی

كرمانشاه ـ سازمان پیشمرگان مسلمان كردی مستقر در كرمانشاه اعلام كرد در روز یازدهم فروردین ماه عوامل رژیم بعث عراق چهارده نفر از اهالی طایفه ثمرخان را به گروگان گرفتند و به نقطه نامعلومی بردند. اسامی این عده عبارتند از:

حاج علی، عبدالحمید و عبدالله سلیمانی، سید احمد روحانی، عبدالكریم سبحان، توفیق فتاح، حسین امینی، محمود محمد سلیمان اعظم خان، احمد عزیز، فتاح عزیز، نازدار محمد، حسین اعظم و سلیمان عزیزی. همین گزارش حاكی است كه عملیات پاكسازی منطقه شرمینه از عوامل احزاب مسلح كرد توسط سازمان پیشمرگان مسلمان كرد شاخه‌ی جوانرود پایان افت. در این منطقه تاكنون روستاهای فولادی، كانی مداران، گروك علی‌آباد ساسل، بكرمان و چند روستای دیگر از عوامل مزدور بیگانگان پاك شده‌اند. افراد مسلح ساكن منطقه زبران آمادگی خویش را برای تحویل سلاح‌های خود اعلام داشته. در منطقه شرمینه و قشلاق نیز تعداد زیادی ضمن سلاح‌های خود امان‌نامه دریافت كردند. هم‌چنین 8 نفر از افراد مسلح بعث عراق با 16 قبضه كلاشینكف در قشلاق خود را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تسلیم كردند و هم‌اكنون در پناه جمهوری اسلامی ایران به سر می‌برند.

بر اساس این گزارش به دنبال درگیری در روستای دم‌ریش بین افراد این سازمان و افراد مسلح كرد دو نفر به نام‌های انوز فرزند عبدالكریم ساكن چشمه، سوران و كرم از طایفه باباجافی ضمن اظهار ندامت هم‌راه سلاح‌هایشان خود را تسلیم كردند.(كیهان 16/1/1359)

درتهاجم گروههای مسلح به پیشمرگان مسلمان،

چهار تن از برادران پیشمرگ به درجه شهادت رسیدند.

دیروز در تماسی كه پیشمرگان مسلمان كرد با دفتر روزنامه گرفتند، اطلاعیه زیر را در اختیار ما قرار دادند كه از نظرتان می‏گذرد:

اطلاعیه پیشمرگان مسلمان كرد

بسم الله الرحمن الرحیم-و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون . گمان نكنید كسانی كه در راه خدا كشته میشوند مرده‏اند بلكه زنده‏اند و نزد پروردگار شان روزی میگیرند. یك بار دیگر خون بهترین فرزندان مسلمان كرد، بدست مزدوران ضد اسلام و كرد ریخته شد و ننگ بزرگ این وحشیان كافر و بیگانه پرست و افتخاری دیگر برای پیشمرگان مسلمان كرد گردید. در تاریخ پنجشنبه 14/1/59 هنگامی كه یك واحد از پیشمرگان مسلمان كرد مستقر در كامیاران، برای خنثی كردن خمپاره‏های منفجر نشده دشمن كه در روستاهای اطراف كامیاران انداخته شده بود، بنا بدرخواست اهالی روستاها برای نجات آنها به چند كیلومتری كامیاران رفتند، مورد حمله مهاجمین ضد جمهوری اسلامی كه دمكرات، فدائی و كومله هستند قرار گرفته و چهار تن از برادران پیش مرگ مسلمان كرد به اسامی‏باقر الماسی براخواست آئینه و مروارید و عبدالله گل نما شهید گردیدند و دو نفر دیگر مجروح شدند و بقیه برادران با رسیدن نیروهای كمكی از دیگر واحدهای پیشمرگان مسلمان كرد، پاسخ دندان‌شكنی به آنها داده و ده‌ها تن از مهاجمین را كشته و كلیه سنگرها و مواضع كفار مهاجم را درهم كوبیدند. ما پیشمرگان مسلمان كرد، برای چندمین بار اعلام می‏كنیم عاشقانه به پیشباز شهادت می‌رویم و تا آخرین قطره خون خود در  به ثمر رسیدن جمهوری اسلامی به رهبری امام خمینی و پاكسازی كردستان از كفار و منافقین و دشمنان اسلام و جمهوری اسلامی از پای نخواهیم نشست و هر چه بر تعداد شهدایمان افزوده شود ایمانمان در مبارزه بر علیه كفر، را سختر و استوارتر می‏گردد.

درود بر تمامی شهیدان اسلام و مردم مسلمان كرد.

مرگ بر تمام مزدوران ضد اسلام شرق و غرب. برقرار باد جمهوری اسلامی برهبری امام خمینی

سازمان پیشمرگان مسلمان كرد(جمهوری اسلامی17/1/1359)

توسط پیشمرگان كرد،عملیات پاكسازی منطقه اشنویه پایان یافت.

كرمانشاه خبرگزاری پارس :سازمان پیشمرگان مسلمان كرد مستقر در كرمانشاه اعلام كرد: "در روز یازدهم فروردین ماه، عوامل رژیم بعث عراق، چهارده نفر از اهالی طایفه "تمر خان» را به گروگان گرفته و به نقطه نا معلومی برده‏اند.

اسامی این عده عبارتست از حاج علی عبدالحمید و عبدالله سلیمانی سید احمد روحانی عبدالكریم سبحان توفیق فتاح - حسین امینی محمود محمد سلیمان اعظم خواه احمد عزیز فاتح عزیز نازدار محمد حسین اعظم و سلیمان عزیزی. همین گزارش حاكی است كه عملیات پاكسازی منطقه "شروینه» از عوامل احزاب مسلح كرد توسط سازمان پیش مرگان مسلمان كرد، شاخه جوانرود پایان یافت. در منطقه مذكور، تا كنون روستاهای فولادی كانی مداران كروك - علی آباد ساسل- بكرمان و چند روستای دیگر از مهاجمان پاك شده اند. افراد مسلح منطقه "زبران»، نیز آمادگی خویش را برای تحویل سلاحهای خود اعلام داشته‏اند. در منطقه "شروینه» و "قشلاق» نیز تعداد زیادی، ضمن تحویل سلاحهای خود، امان نامه دریافت كرده‏اند. همچنین 8 نفر از افراد مسلح بعث عراق، با 16 قبضه كلاشینكف، در قشلاق خودرا به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تسلیم كردند و هم اكنون در پناه دولت جمهوری اسلامی ایران بسر می برند. بنابراین گزارش، بدنبال درگیری در روستای "ده رئیس» بین افراد این سازمان و افراد مسلح احزاب كرد، دو نفر به نامهای "انور فرزند عبدالكریم» ساكن چشمه سوران و كریم از طایفه باباجانی، ضمن اظهار ندامت، همراه سلاحهایشان،خودراتسلیم كردند.(جمهوری اسلامی18/1/1359)