نامه‌ای ازیك سنندجی

در شكنجه گاههای خلقی!كردستان چه می گذرد؟

نامه زیر از سوی گروهی بنام سازمان جوانان انقلابی به دفتر روزنامه رسید كه جهت آگاهی خوانندگان عزیز از وقایع كردستان و عملكرد گروههای خلقی و سیاسی منطقه، اقدام بدرج آن می نمائیم.


بنا  به اظهار پاسداران  پاوه:

در اثر حمله افراد احزاب كومله و دمكرات و رستگاری 18 مسلمان پاوه‌ای شهید و زخمی‌شده‌اند‌.


سازمان پیشمرگان مسلمان كرد

 

نامه‌ای ازیك سنندجی

در شكنجه گاههای خلقی!كردستان چه می گذرد؟

نامه زیر از سوی گروهی بنام سازمان جوانان انقلابی به دفتر روزنامه رسید كه جهت آگاهی خوانندگان عزیز از وقایع كردستان و عملكرد گروههای خلقی و سیاسی منطقه، اقدام بدرج آن می نمائیم.

ما مسلمانان محروم سنندج،از تمام مقامات مسوول مملكتی خواهانیم كه هر چه زودتر به وضع نابسامان ما و سایر برادران اسیر در دست نیروهای سیاسی تازه به قدرت رسیده كردستان رسیدگی نمایند. چند ماهی است كه در سنندج، احزاب و گروهها و سازمانهایی با آرمها و نشانها و نامهای گوناگون خلقی و مردمی، به جان كسانی كه حاضر به همكاری با اوامر و دستورات بی چون و چرا ی ایشان نیستند افتاده‏اند و گاه بیگاه در وقت و بیوقت، به جان و مال مردم مسلمان سنندج شبیخون زده و به بهانه‏های گوناگون، گاه بجرم نگاهداری عكسهای امام خمینی و آیت ا طالقانی و احمد مفتی زاده و گاهی بجرم حمل كتب و نشریات مضره (اسلام) آنان را بازداشت نموده و به نا كجا آبادهای خلقی می برند كه خیلی از آنها از سرنوشت شان خبری در دست نیست. از جمله این گروهها، سازمان انقلابی !!!زحمتكشان كردستان ایران (كو مه له) است كه خود را نماینده بدون چون و چرای خلق دانسته و وارث جبر تاریخ می‏دانند كه هر كس به هر عنوان جواب موافق در مقابل خواستهایشان ندهد معلوم نیست چه سرنوشت شومی در انتظارش هست؟ شكنجه‏های آریا مهری؟ كار در كلخوزها؟ زندگی در مردابها؟ و یا رفتن به سوی ؟ و در اینجا نام چند تن از مبارزینی كه فقط بجرم ركوع برای خدا و نترسیدن از زور و تهدیدهای خلقی! در زندان (كوموله) به سر می برند، نام می بریم:

1 ـ برادر مجاهد استوار استماعیل زاده: وی یكی از برادران مبارزی است كه به هزارانه بهانه، وی را شكنجه روحی و جسمی كرده‏اند و چندین بار بوسیله افراد معلوم الحال، قصد منحرف نشان دادن ایشان را داشته‏اند كه شكر خدا همگی نقش بر آب گشته است قبل از دستگیری ایشان، رئیس پاسگاه مركزی سنندج بوده است. در تاریخ بیست و سوم آذرماه، ناجوانمردانه مورد هجوم قرار گرفته و تاكنون نیز در فضای آزاد مائوئیستی (كومه له) البته با اجازه خلقی‏های انقلابی استنشاق می نمایند و جرم ایشان، همانطوریكه خود رفقا نیز معترفند عدم قبول پیشنهادات مطروحه از طرف سازمان است و چندین بار به ایشان گفته اند كه در صورتیكه اعترافننامه ای را امضاء و قول همكاری دهد (ببین كه بین دژخمینان شاه و نمایندگان خلقی تفاوت از كجاست تا به كجا؟) آزاد خواهد كرد و دلیل عدم آزادیشان نیز خطرناك بودن و جودشان در كردستان بدلیل نماز خواندن است و آنچنان از ایشان پذیرائی نموده‏اند كه اكنون ناخن‏های پاهایش براثر نوازش كابلهای روسی سیاه شده و ورم كرده كه با توجه به زندان نمناك و هوای سرد، پای ایشان تقریباً فلج شده و در صورتیكه بدر خواست ما رسیدگی ننمایند، احتمال شدیدتر شدن درد و فلج ایشان بسیار است و امیدوار است كه عرایض را شوخی یا مزاح یا احیاناً تعارف تصور ننمایند.

2 ـ‌ناصر رنج آوری، شغل ایشان دیپلمه بیكار است. در تاریخ اول دیماه توسط وارثین این جبر تاریخی قهرمانانه دستگیر و در زیر شكنجه‏های دژخیمان كمونیست، چهار عدد از دنده هایش براثر ضربات لگد و قنداقهای تفنگهای (ژ ـ3) خلقی شكسته شده است و البته جرم ایشان طرفداری از علامه احمد مفتی زاده است.

3 ـ‌صلاح الدین رستمی: محصل و جرم ایشان همكاری با مدرسه قرآن (كه البته توسط رفقا به آتش كشیده شده است) و علامه احمد مفتی زاده كه از كثرت وجود صدای آزاد سوسیالیستی حق سكونت در سنندج را ندارند، ربوده شده است.

در شكنجه گاههای خلقی در مدت (50) روز بسر برده و از می‏خواهند بگویند چه افرادی با خانه مفتی زاده رفت و آمد داشته‏اند تا شاید آنها نیز از این هوای پاك آزاد سوسیالیستی مستضعفین شوند كه البته زیاد هم محتاج بتوضیح نیست كه از هم اكنون در صورتیكه لب نگشاید، حكم اعدام ایشان را صادر كرده‏اند.

اینك جای آن نیست كه تمام فداكاریها و خدمات ایشان را در این چند سطر یادآور شویم بگذریم از سایر برادرانی كه به جرم اینكه طرفدار جمهوری اسلامی بوده و یا پسر عمویش پاسدار بوده و هزاران دلیل از این قماش كه در دهها نقطه فقط در شهر سنندج در زندان بسر می برند و یا آنكه اصلا معلوم نیست چه بلائی به سرشان آمده و یكی از آنان هم برادر مجاهد استوار تهرانی است.كه هم اكنون بیش از سه ماه است كه معلوم نیست در كجا هست و یا اصلاً نیست؟ (ان ا اعلم ) و بجز اینها كه ذكر شد حدود بیست نفر دیگر در زندان كومه له بسر می برند كه چند نفر از آنان عبارتند از:

1 ـ‌نعمت فلاح زاده به جرم همكاری با پاسداران و قتل پیشمرگان، آب و نان خلق را در زندان می‏خورند. 2 ـ شهاب آروند 3 ـ صالح جعفری 4 ـ معین فخرالعلمائی بدلیل اینكه در زمان طاغوت، پاسبان بوده 5 ـ مهدی فرش باف تهرانی باتهام پاسدار بودن 6 ـ حجت فیض علی: با اینكه ایشان از عضویت در سپاه استعفا داده‏اند، مدعی است كه با سایر برادران هم كاسه شده‏اند.

7 ـ‌یك برادر تركمنی كه مدت 70 روز است در حمام نمناك (سلول انفرادی) بسر می برند كه نه چراغی در اتاقشان وجود دارد و نه حق معاشرت با كسی را دارند. البته باید به عرض رساند كه در اینجا هیچگونه پارتی نداریم زیرا اگر داشتیم و ما و یا سایر برادران دربند و خود را می فروختیم تاكنون از این فضای آزاد استفاده نمی‏كردیم و مانند شخصی به نام صالح جمشیدی از اهالی همدان كه با حدود به قول خوش (200) اعلامیه (سازمان پیشمرگان مسلمان كردستان) دستگیر شده بود پس از دو سه شب كه قول همكاری با ایشان را داده بود آزادش نمودند و یا یكی از اعضای سابق (سپاه رزگاری) كه فقط یك شب از او پذیرائی نمودند و با آوردن یك پاراتیزان دیگر گناهانش شتسته شد و یا هزاران اشخاص دیگر از این قبیل.             سازمان جوان انقلابی(جمهوری اسلامی30/10/1358)

بنا  به اظهار پاسداران  پاوه:

در اثر حمله افراد احزاب كومله و دمكرات و رستگاری 18 مسلمان پاوه‌ای شهید و زخمی‌شده‌اند‌.

توسط مردم پاوه،به پشتیبانی از پاسداران راهپیمائی عظیمی‌برگزار شد‌.

اطلاعیه مهم سازمان پیشمرگان مسلمان كرد در مورد حوادث كامیاران:

یكی از پیشمرگان در مقابل خانه خویش به شهادت رسید.

در طول درگیری‌های كامیاران ده نفر از برادران پاسدار و پیشمرگان مسلمان شهید شدند.

ما گوش به فرمان امام آمادگی كامل خود را برای نابود كردن كلیه گروههای ضد انقلاب در منطقه اعلام می‌داریم.

كرمانشاه ‌ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی: ‌پنج‌شنبه شب گذشته از سوی سازمان پیشمرگان مسلمان كرد در رابطه با وقایع اخیر كامیاران و عملیات این گروه در مقابل ضد انقلابیون، اطلاعیه‌ای انتشار یافت. در این اطلاعیه، ضمن اشاره به حركت‌های ضد انقلاب  به شهادت پیشمرگان مسلمان، اشاراتی رفته است، متن اطلاعیه به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

روز سه‌شنبه 9/11/58 ساعت 4 بعدازظهر، عوامل ضد انقلاب به برادران كرد مسلمان ما حمله كردند. پیشمرگان مسلمان پس از اطلاع تصمیم به مقابله گرفتند تا رسالت راستین خود را به جا آورند. برای این منظور شهر كامیاران كه از سنگرهای ضد انقلاب در منطقه بود در نظر گرفته شد زیرا ضد انقلاب می‌توانست برای سركوب شهر جوانرود از نیروهای مزدور خود و عوامل بیگانه، از كامیاران استفاده كند. سحرگاه چهارشنبه (10/11/58) برادران پیشمرگ در ساعت 3 بعد از نیمه شب برای جلب نظر و انحراف نیروهای ضد انقلاب در نزدیكی كامیاران موضع می‌گیرند دشمن گمان می‌كند كه نیروهای مستقر در خارج شهر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ‌مزدوران بیگانه بر اساس كه گمانشان توطئه‌ای از طرح می‌كند به ‌این ترتیب كه با سپاه درگیری شده و آنرا به داخل شهر بكشاند و سپس پل ارتباطی كامیاران ‌ـ كرمانشاه را منفجر كرده و با قطع رابطه بین ‌این دو شهر نیروهای سپاه را در كامیاران غافل‌گیر كرده و مردم را با سپاه رودرو قرار داده و آنها را علیه سپاه تحریك كند و در نهایت با تبلیغات سوء آنها را نسبت به اسلام بدبین نماید برای اجرای‌این توطئه یك ماشین جیب شهباز با 5 سرنشین مسلح به طرف نیروهای نظامی‌سازمان می‌آیند و با ‌ایست برادران توقف نكرده و به سوی آنها آتش می‌گشایند بلافاصله برادران متقابلاً به دفاع پرداختند و آنها را زیر رگبار مسلسل می‌گیرند در ‌این نتیجه سه تن از ضد انقلابیون كشته و دو تن دیگر با استفاده از تاریكی شب فرار می‌كنند تیراندازی متقابلاً اوج می‌گیرد و برادران انقلابی كرد عضو سازمان كه تمامیشان از مهاجرین هستند به خاطر ظلم‌ها و جنایت‌های بی حد اعمال ابرقدرت‌های شرق و غرب از خانه و زندگی خود فرار و با هجرت كرده‌اند و ‌این درگیری با كفار منافقین ضد اسلام با شهامت و شجاعت تمام دفاع از حیثیت و شرف مردم مسلمان كرد و پاسداری از اسلام بر خواسته‌اند یكی از برادران پیش‌مرگ مسلمان مرید آزادی كه قبلاً  از كامیاران مهاجرت نموده و در راه مبارزه با دشمنان اسلام در مقابل خانه خویش با یك دنیا عشق و ‌ایمان به پیروزی اسلام به شهادت رسید در‌این رابطه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ‌مستقر در چند كیلومتری جاده كرمانشاه‌ـ‌كامیاران از درگیری آگاه می‌شوند و برای برقراری امنیت در كامیاران وارد شهر می‌شوند و بلافاصه برادران كرد مسلمان به آنها شناسایی می‌دهند و متأسفانه روابط عمومی ‌سپاه پاسداران كرمانشاه به علت عدم اطلاع در مصاحبه با رادیو درگیری را بین گروههای ضد انقلاب مطرح كرده بود و بالاخره بعد از 12 ساعت زد و خورد شدیدی تعداد كثیری از افراد گروه‌های سازمان یافته ضد انقلاب كشته و تعدادی از آنها متواری می‌شوند و نیروهای مسلح پیشمرگان مسلمان كرد سپاه پاسداران كنترل كامل شهر را به عهده می‌گیرند در طول ‌این درگیری‌ها از برادران مجاهد انقلابی پیشمرگان مسلمان كرد سپاه پاسداران انقلابی مركز كرمانشاه دو نفر شهید و سه نتفر مجروح می‌شوند دسته‌ای از مردم تاثیر و تحریك‌ها و تبلیغات گروههای ضد انقلاب به‌ایجاد رعب و وحشت كرده بودند شهر را ترك می‌كنند كه با تماس برادران پیشمرگ و سپاه برخورد اسلامی‌و انسانی و آگاه كردن آنها از توطئه دشمن احساس امنیت كرده و برادران را در آغوش كشیده و به خانه‌های خود بازگشتند شهامت و ‌ایثار و مبارزه برادران پیشمرگ مسلمان تا حد شهادت برای احقاق حق محرومین و مستضعفین بر علیه اعمال جنایت‌كار كه سازمان یافته علیه مردم و جمهوری اسلامی‌بودند انگیزه‌ای شد كه مردم غیور و مسلمان كامیاران به طرفداری از جمهوری اسلامی ‌و رهبری كبیر امام خمینی و محكومیت عامل بیگانه خود فروخته و مزدوران داخلی به تظاهرات و راهپیمائی با شركت حدود دو هزار نفر دست زدند طبق آخرین اطلاع رسیده در درگیری ساعت 2 نیمه شب 13/11/58 دو تن دیگر از برادران پیشمرگ مسلمان كرد به اسم‌های "محمد داربرزین» و "محمد رستاد» به شهادت رسیدند
دیگر مناطق نیز نظیر جوانرود و پاوه در زد و خوردهای مختلف تعدادی كشته و زخمی ‌از برادران پیشمرگ مسلمان به جای گذاشت در پایان یك‌بار دیگر پیمان فداكاری خود را با اسلام عزیز و امام خمینی اعلام داشته و گوش به فرمان امام آمادگی كامل خود را برای نابودی كلیه گروههای ضد انقلاب وابسته به اجنبی در منطقه اعلام می‌نمائیم‌. درود بر تمام شهدای به خاك و خون كشیده اسلام درود بر شهیدان رزمنده پیشمرگ مسلمان كرد پیروز باد جمهوری اسلامی‌عدل اسلامی ‌به رهبری امام خمینی.

سازمان پیشمرگان مسلمان كرد