در زیر مطلبی که میخوانید درد دل رسیده به دست ما از یک فرزند شهیدهست فقط این را میتوانم بگویم که شهدا واقعا شرمنده ایم .

 

بسم الله الرحمن الرحیم

هرچند که میخواستم در مسائل سیاسی کشور دخالت نکنم و فقط به عنوان یک شهروند در انتخابات شرکت کنم

اینجانب فرزند شهیدی هستم که پدرم بخاطر اهداف و اعتقاداتش به دست دشمنان این انقلاب در لباس سبزو مقدس پاسداری در اوایل انقلاب به شهادت رسید

هرچند که میگویند ایثار گران و خانواده شهدا سهم خود را از انقلاب بردن 3 برادر هستیم 2برادرم به شغل کارگری مشغولندودر هیچ جا استخدام نشدن  

چون فرزند ارشد خانواده بودم بر خود تکلیف دیدم راه پدر را ادامه داده وپرچمش را در دست گیرم و حافظ این ارزشها باشم

تمام زندگیم شد حفظ ارزشها . دفاع از خاک وناموس و ایجاد امنیت برای هموطنانم

به خود امدم بازنشسته شدم با حقوقی ناچیزفرزندانم بزرگ شده بخاطر فقرفرزندانم را از ادامه تحصیل در دانشگاه منع کردم توان پرداخت هزینه دانشگاه را نداشتم به هر دری برای اشتغال فرزندان زدم نا امید برگشتم نه توانستم دانشگاه بفرستمشان نه شغل برایشان ایجاد کنم و نه برایشان زن بگیرم شرمنده انها شدم در خانه ای هستم که 4 دانگش مال من هست من شرمنده زن و بچه هایم شدم ولی در نزد دوست ودشمن صورتم را با سیلی سرخ نگه داشتم همیشه نزد دیگران خود را بیش از ان که بود نشان میدادم که خدای ناخواسته به راهی که انتخاب کرده و به انقلابم توهینی نشه

امروز در کمال نا باوری شاهد چیزی بودم که قلبم به درد امد و چشمم گریان .

معاون ریس جمهوراقای جهانگیری این گونه گفت :

((یه دختری این وزیر داره فوق لیسانس داشته کارشرافتمندانه انتخاب کرده واردات داشته 200میلیون تومان کل ارزش لباس بوده که این وارد کرده از کمرگ وارد کرده تمام تعرفعای قانونیش پرداخت کرده  یکباره کلانتری و دادگاه میروند و این را میگیرند و این میشود موضوع مصاحبه معاون اول قوه قضائیه و میشود موضوع مصاحبه کاندیدای ریاست جمهوری این وضعه

))

حال چند نکته خدمت جناب جهانگیری عرض میکنم :

این وزیر دخترش لیسانسه فرزندان من بخاطر فقر دیپلم هستن

این دختر مظلوم200 میلیون فقط پول این معامله اش است فرزندان من پول تو جیبیشان 50هزارتومان ماهیانه است اگر من همان 200 میلیون را داشتم برای فرزندانم زن میگرفتم و شاید  اشتغال ایجاد میکردم به خداوندی خدا شرمنده خانواده نمیشدم  .

دختر وزیر کار شرافتمندانه انتخاب کرده اقای جهانگیری فرزند من کار کولبری هم بهش نمیدن چون کارت مرزنشینی نداریم هرچند در شهر مرزی هستیم که 8 سال زیر بمباران و توپخانه بوده ما به کولبری هم راضی هستیم .

اقای جهانگیری شما که این گونه در رسانه ملی بخاطر دختر یه وزیر قوه قضائیه و دیگران را زیر سوال میبری ما شبها در سرمایی سوزناک وگرمایی طاقت فرسا نگهبانی میدادیم بخاطر اینکه شما با ارامش و اطمینان خاطر به مسولیتت بررسی و امروز کاندیدایی ریاست جمهوری شوی وزیر شمادخترش که بیکاره که نمیدانم چگونه 200میلیون به دست اورده امروز ازش دفاع کنی من فرزند شهید بازنشسته نیروهای مسلح پول تو جیبی فرزندم را نداشته باشم و کسی نیست از ما دفاع کند و تا لب میکشایم میگویند انقلاب برای شما بود و شما خوردید وشما بردید بله ما خوردیم اما سیلیش را ما بردیم ابروی خود را نزد خانواده. انقلاب برای ما بود اما سختی و رنجش

پشیمان نیستم  از کارم . شغلم و اینکه ادامه دهنده راه پدرم بودم ولی متاسفم بخاطر اینکه خودمان را سرکوب کردیم تا خدای نخواسته درسیاست دخالت نکنیم و به سادگی گذاشتیم انقلاب به دست نا اهلا بیفتد

ودر اخر اگر این خانم دختر وزیر نبود اون 200 میلیون را از کجا میاورد که خدا میداند بقیه سرمایش چقدر است و من در حصرت امدن 26 هر ماه هستم که یارانه را بگیرم پول نانوایی محل را پرداخت کنم

خداوندا خود شاهدی و میبینی که با چشمان پر از اشک مینویسم و خبطه میخورم به همرزمان شهیدم که چرا ما ماندیم تا این وضع را ببینیم که نه برای مردم ونه خانواده خود نمیتوانیم کاری انجام دهیم .