توطئه جدید خانواده بارزانی با خط دهی اسرائیل

مسعود بارزانی به علت ادامه دادن به حاکمیت خود بر اقلیم کردستان عراق با نارضایتی عمومی مواجه شده واز طرف دیگر درامد نفت اقلیم را برای حزب و بخصوص خانواده خود صرف می نماید و مردم بیچاره کردستان عراق  که حقوق ومزایایی کارمندی را هم دریافت نمیکنند وسال تحصیلی جدید با تاخیر چند ماهه شروع شد و صدای هر گونه اعتراض را در نطفه خاموش میکند و دستگاه پلیسی و امنیتی مخوف برای خود راه اندازی کرده در سالیان اخیر با فروش نفت به ترکیه و پشت بستن به این کشور خواسته به دیکتاتوری خویش ادامه دهد.

خانواده بارزانی برابر شواهد و مدارک تاریخی غلام حلقه به گوش اسرائیل بوده و همیشه در صدد ضربه زدن به جمهوری اسلامی بوده

اکنون که بارزانی در سیاست داخلی و خارجی خویش با شکست مواجه شده و به رفراندوم گذاشتن کردستان به خواب وخیال برایش تبدیل شده دست به حربه های کثیفی زده که میتوان به کشتن روحانی سنی و نصبت دادن ان به جمهوری اسلامی بوده

اخیرا با دستوری که از اسرائیل گرفته در صدد بر امده که قرارداد الجزایر را به جالش بکشد و به این طریق اهل تسنن عراق و تشیع را در مقابل ایران قرارداده و خود از این اب گل الود ماهی بگیرد مدتی است که در شبکه های وابسته به خود بیان میکنند

1    قرارداد الجزایر به دلیل این بوده که خلیج عربی بوده و عراق به خلیج فارس بودن ان اذعان نماید

2-     ایران هم در مقابل مرزها را بر روی مخربها ببندد

3-     عراق در مقابل نصف شط  را به ایران بدهد

4-     ایران در مقابل از کردها حمایت نکند

5-     حال به دلیل انکه این قرارداد برخلاف قراردادهای بین الملی و ضد حقوق ازادی سیاسی ملتها در انتخاب سرنوشت خود بوده این قرار داد نه ان زمان ونه حالا مشروع نمیباشد

6-     از لحاظ قانونی محل قرارداد مشروع نبوده و به دلیل اینکه این قرارداد قومی را از ازادی خود سلب نموده (در اینجا منظور ازقومی کردهای عراق میباشد)

7-     این قراداد تاریخش گذشته و این قرارداد لغو شده به این دلیل در بند 3 امده اگر هریک از بندها اجرا نشود مابقی بندها لغو است صدام در زمان خود اصل قرار داد را قبول نکرد و جنگ را شروع کرد و ایران هم از کردهای عراق حمایت کرد واین دلایل خود بر ابطال قرارداد صحه میگذارد

8-     اکنون شرایطی پیش امده واجب است این قرارداد بررسی شود چون هر دو حکومتی که این قرارداد را امضا کردن از بین رفتن دوما این قرارداد بخاطر ازبین بردن حرکتی ازادی خواهانه بوده که اکنون این حرکت جایگاهی مهمی در عراق دارد و نمیتوان ان را مخرب نام برد(منظور کردهای عراق)

9-     این قرارداد بین المللی نبوده و منطقه ای بوده و در پارلمان هیچ کدام از کشورها تصویب نشده

10- اکنون زمان ان است که این قرارداد دوباره بررسی شود.

11- اکنون باید به حکومت مرکزی فشار بیاوریم که این قرارداد را دوباره بررسی کنند و این قرارداد به علت اینکه بر ضد حرکتی ازادی خواهانه بوده از لحاظ بین المللی خود به خود باطل است 

 


هرانچه که دربالا بیان شد مطالبی است که مدتی هست در شبکه های تلوزیونی طرفدار مسعود بارزانی با اب و تاب بررسی میشود و افراد صاحب نظر را فرا میخوانند تا نظر خود را بیان نمایند واین نقشه شیطانی که با خط دهی اسرائیل صورت میگرد هوشیاری بیشتر مسئولین کشوررا میطلبد این هم در راستای همان سناریو اسرائیل میباشد که خواستار تشکیل اتحادیه ضد ایران شده.