گروهی از تروریستهای داعش در زمان فیلم برداری تبلیغاتی مورد حمله راننده شجاعی قرار میگیرد

[http://www.aparat.com/v/lk9wK]