داعش در دو نقطه از شهر کوبانی پرچمش را برافراشت

ترکیه با کنترل شدی مرز وعملا مسدود نمودن تنها مسیر که جنگجویان کرد سوریه در صورت سقوط میتوانند جان در ببرند را مسدود کرد جنگ در کوبانی در داخل کوچه ها ادامه دارد

دولت ترکیه از ورود مبارزان کرد و ترک به شهر کوبانی(عین العرب) در سوریه برای مقابله با گروه داعش جلوگیری کرد.وحتی جوانان کوبانی که میخواهند به شهر خود برای کمک به هم نوعانشان برگردند جلوگیری کرد وفقط در جهت تقویت داعش عمل میکند