تصویری از سردار سلیمانی در کنار کردهای طوزخورماتو
اینگونه سرداران ما در خط مقدم جبهه نبرد با تروریستهای داعش حضور میابند ان وقت امریکا تازه تشکیل ائتلاف میدهد.
بارزانی ترکیه را هم پیمان استراتیژیک میداند ان گونه که کردها اواره کوبانی  را در مرز ان کشور قتل عام میکند و به داعش کمک میکند .
ایا وقت ان نرسیده ملت عراق از مسولین خود باز خواست کنند که چرا ؟