داعش که با استفاده از انترنت و پخش فیلمهای از جنایت خویش درنظر دارد با ایجاد جنگ روانی در میان مردم وبخصوص مناطقی که قصد درگیری با ان را دارد تا حدی روحیه نیروهای مقابل را تضعیف نماید که با کمترین مقابله مواجه شوند ومتاسفانه همین تاکتیک در چند جبهه جواب داده در این فیلم شکار نفر به نفر داعش را مشاهده میفرماید که در نوع خود بی نظیر است وملاحضه میفرماید که داعش همانند موش دنبال سوراخ هستند انچه قابل توجه است داعش درست است در وحشی گری روی تمام جنایتکاران را سفید کرده ولی در مبارزه مطمن باشید که انی نیست که تبلیغ میشود واین را فرزندان این سرزمین در کشور عراق به اثبات رساندن درجای که 70نفر نیروی ایرانی ان روسیاهان عالم را که نیروهایشان چند صدبرابر و تسلیحات پیشرفته نظامی ارمغان غرب را داشتند به زانو در اورد .

[http://www.aparat.com/v/bheBX]