فیلم جدیدترین خبرها از تناقص گوی سران حزب منحله دمکرات در رسانه ها

در کفتگوی که تلوزیون روداو با کمال کریمی عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات داشت اعلام نمود که با جمهوری اسلامی هیچ  گونه مذاکره ای در بین نیست واگر هر زمان جمهوری اسلامی از ما برای مزاکره بخواهد اماده ایم و از اینکه با جمهوری اسلامی مذاکره کنیم شرم نداریم ظرف 24 ساعت بعد از این گفتگو در همان شبکه از قول خالد عزیزی مسول حزب دمکرات اعلام شد که جمهوری اسلامی یک ساله از طریق طرف سوم ازما خواسته نظر خودمان درباره کرد وراههای حل را به ما اعلام کنید.


قضاوت با خودتان به قسم حضرت عباس باور کنیم یا دم خروس ؟

[http://www.aparat.com/v/Vy6L8]