اعتراف به ناتوانی درمقابله با جمهوری اسلامی
[http://www.aparat.com/v/cUo4n]


لینگ دانلود ویدیو سوال مجری برنامه از عضو عضو دفتر سیاسی دمکرات در خصوص دایر نمودن مکانی برای ازدواج(منظور دفتر فحشا)
http://s5.picofile.com/file/8143428934/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%88%D8%B2%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86.mp4.html

وسوال مجری روداو از این فریبکاران درخصوص جنگ با داعش و جواب شرمسارانه عضو دفتر سیاسی دمکرات
[http://www.aparat.com/v/ZBhb0]