جدیدترین اعترافات سران حزب کومله ودمکرات در شبکه روداو با حضور  کمال کریمی عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات عطا ناصرسقزی عضو دفتر مرکزی  کومله را در اولین فرصت به اطلاع تمام عزیزان میرسانیم که درماندگی وبدبختی این احزاب را از زبان خودشان بشنوید انهای که میخواهند از حقوق کرد دفاع نمایند وجمهوری اسلامی را از بین ببرند .