إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعونَ


دریوم جاری 22/5/1393
ساعت 10 صبح پیکر مطهر پاسدار شهید جلال بازیار در میان غم و اندوه همرزمان شهید با حضور مسئولین شهرستان امام جمعه فرماندار  مریوان و جانشین فرمانده محترم سپاه استان تشیع وتدفین شد این بزرگوار اگر چ
ه توفیق شهادت نصیبش شد ودر کنار دیگر همرزمان ودرجوار مزار شهید راستی به خاک سپرده شد اما دیده دوستان را گریان واندوه بار نمود کاک جلال بازیار به ارزویش رسید ولی ما جامنده از این کاروان باید حسرت بخوریم .
دست اندر کاران وبلاگ سرزمین مجاهدتهای خاموش برای بازماندگان و خانواده محترم از باریتعالی صبر خواهانیم
روحش شاد